Archiv autora: Hana Dušková

Oddílový turnaj 28.9.2019

Tentokráte se nás sešlo opravdu hodně – celkem 22 hráčů. Takže bylo 11 dvojic ve třech skupinách, dvě po čtyřech, jedna po třech. Do pavouku postoupilo osm dvojic. Nepostupující hráli tzv.  útěchu. Ve finále hrála dvojice ve složení Romana Pensimusová a Zdeněk Thiel a soupeřem jim byli Jana Pavelková, Vladimír Fusík, kteří také zvítězili.

 

 

Turnaj ve víceboji 24.srpna

O prázdninách, v sobotu 24.srpna uspořádala osvědčená skupina ve složení: Jana Pavelková, Zdenek Thiel, Luboš Kotrla a Vladimír Korbel tradiční turnaj pro veřejnost ve víceboji. Hrály smíšené páry v tenisu, minitenisu, beachvolejbalu a nohejbalu. Každý vyniká v něčem jiném – některé zákroky byly skvělé, mimořádné, některé úsměvné.

Turnaj vyhrála dvojice Jana a Patrik Pavelkovi, ve finále porazili Romču a Pepu Pensimusovi a na 3. místě skončil Vladimír Korbel se svou přítelkyní Janou.

Ale asi nejde o to, kdo byl první, kdo druhý. Jde především o setkání lidí stejného naturelu, kteří se nebojí pohnout se, zasportovat si, pobýt s přáteli. Bylo fakt dobře při hře i po ní na terase.

Nebojte se příští rok zúčastnit i Vy, kteří máte rádi pohyb, přestože třeba tenis nemáte úplně v ruce, nebo nohejbal v nohou. Přijďte, je nás tam takových víc 🙂

 

Jarní oddílový turnaj

18.května proběhl letošní první oddílový turnaj. Tentokrát byla bohatá účast, celkem  22 hráčů, čili jedenáct dvojici ve dvou skupinách – po pěti a šesti párech. Vyhrál pár – Jana Badžgoňová a Vladimír Fusík, na 2.místě se umístili Kamil Petrovič a Pavel Škandera a bronzovou pozici získali Jana Pavelková a Vladimír Korbel. Všem moc blahopřejeme.

Brigády

Již začátkem dubna probíhají brigády. Abychom mohli hrát, musíme si každé jaro připravit kurty. Stáhnout a odvézt starou antuku, navézt, nahodit novou. Tuto pak srovnat a pak válcovat, kropit, válcovat, kropit, … . Dále srovnat lajny, opravit, natřít, uklidit vše, co je třeba. Součástí areálu je i jeden kurt pro Beach volejbal, který se také musí připravit na novou sezónu.  Práce je prostě nad hlavu. To vše v rámci brigád, každý dospělý má odpracovat 10 hodin, mladiství 5 hodin.

Výroční členská schůze Tenisového oddílu – 23.listopadu 2018

Dne 23.listopadu 2018 v restauraci „NA ŠPICI“ se konala výroční členská schůze Tenisového oddílu TJ SPARTAK Bílovec. Zúčastnilo se jí celkem 18 členů oddílu a milý host – nový předseda TJ Spartak Bílovec- pan Martin Scholz.

Nejzajímavějším tématem schůze byla zpráva předsedy – Josefa Stoklasy o činnosti v roce 2018: 

 • Je nás celkem 83, z toho 27 mužů, 12 žen, 44 dětí, které vede Ondřej Padušák
 • Velmi úspěšnou akcí pro veřejnost bylo bruslení na kurtech, což se povedlo díky usilovné práci našich správců – Pavla Janíčka a Luboše Kotrly. Velké poděkování patří také výboru TJ Spartak a městu Bílovec za finanční podporu. Bruslení se dle našich statistik zúčastnilo cca. 400 lidí. Škoda jen, že mráz trval jen pár dní.
 • Díky vstřícnosti oddílu stolního tenisu jsme i v zimě – 24.března mohli zorganizovat turnaj v pin-pongu v tělocvičně na Tkalcovské ulici.
 • června vyvrcholila závěrečným turnajem soutěž „Malopočetných družstev“ – MPD. Jedná se v blízkém i vzdálenějším okolí o ojedinělou akci, kdy se utkávají družstva amatérských hráčů a hráček – např. ze Studénky, Příbora, Těškovic, Nového Jičína, Fulneku a samozřejmě Bílovce. Za organizaci této soutěže a turnaje moc děkujeme Janě Vladimírovi Fusíkovým.
 • Asi největší akcí roku byla společenskosportovní retro akce – turnaj „Zlaté časy první republiky“. Dopoledne proběhl turnaj smíšených dvojic, tak jak to asi vypadalo v době první republiky. Dámy a pánové oblečení ve slušivých dobových kostýmech, hráli s dřevěnými raketami. Odpoledne přijela dvě krásna auta – veteráni. Navštívili nás také přátelé ze skupiny „Šlapátko“ na báječných kolech. Opět oděni v krásných retro oblečcích. K tanci, poslechu a dobré náladě hrála skvělá swingová kapela – Stanley’s Dixie Street Band. Vystoupila také taneční swingová dvojice, která nám ukázala a některé i naučila, jak se tančí swing. Zde patří velké poděkování sboru dobrovolných hasičů z Lubojat a paní Kuboňové, kteří nám zajistili občerstvení. A samozřejmě opět městu Bílovec, paní Marii Velké a TJ Spartak Bílovec. Bez spolupráci s nimi a jejich finanční podpory by se akce v takovém rozsahu nedala uskutečnit.
 • Dále v průběhu sezóny výbor tenisu zorganizoval dva oddílové turnaje, kterých se pravidelně zúčastňují i nečlenové oddílu. Vždy hrajeme čtyřhry, většinou mixy.
 • O prázdninách, v sobotu 18.srpna Jana Pavelková, Zdenek Thiel, Luboš Kotrla a Vladimír Korbel zorganizovali turnaj pro veřejnost ve víceboji. Zde soutěží páry v tenisu, minitenisu, beachvolejbalu a nohejbalu. Každý vyniká v něčem jiném. Opět moc krásná akce.
 • V příštím roce bychom chtěli téměř všechny výše jmenované akce zopakovat, snad jen „Old Cup“ by se měl konat asi co druhý rok a v menším rozsahu. Máme v plánu v zimě, popř. brzy na jaře přidat turnaj v kuželkách. Snad se vše podaří.

Opravy a investice v roce 2018

 • Zavedení elektřiny do garáže – díky Josefu Pensimusovi
 • Rekonstrukce plotu na kurtu č.5 – směr zahrádky
 • Výměna elektromagnetických ventilů pro zavlažování
 • Kultivace prostoru za tréninkovou zdí a instalace basketbalového koše
 • Zakoupení nové retenční nádrže
 • Zakoupení nového kompresoru

Velké poděkování patří našim správcům – Stanislavu Matznerovi, Pavlu Janíčkovi a Luboši Kotrlovi.

Plán oprav a investic na rok 2019

 • Usazení nové retenční nádrže
 • rekonstrukce garáže v areálu Besedy
 • zakoupení nových sloupků pro Beachvolejbal
 • zakoupení 2 nových tenisových sítí
 • zhotovit a vyvěsit mapu areálu včetně parkoviště
 • pořídit plachtu s logem TO pro účely reprezentace a focení
 • chodník na kurtu č.5 směrem k Beachvolejbalu

Závěrem bychom ještě jednou chtěli moc poděkovat Městu Bílovec a TJ Spartaku Bílovec za velkou podporu popřát všem hodně štěstí a úspěchů v novém roce.

Výbor tenisového oddílu