Pravidla rezervace kurtů

Pravidla rezervace kurtů

TO TJ Spartak Bílovec

  1. Každý člen tenisového oddílu má právo si rezervovat denně jeden kurt na 1,5 hodiny. Celkově může každý člen strávit na kurtu max. 3 hodiny denně(vyjímku pochopitelně tvoří soutěžní utkání, kde lze jen stěží odhadnout délku zápasů)
  2. Členové – děti a mladiství do 15 let, si mohou rezervovat kurty pouze do 17 hod., v případě, že zůstanou kurty neobsazeny i po 17 hod. mohou děti na těchto kurtech hrát
  3. Povinností každého člena i nečlena je včas a bez zbytečného prodlení zrušit svou rezervaci, v případě, že se nemůže dostavit
  4. Členové si mohou rezervovat kurt maximálně 7 dní dopředu, resp. 7×24 hodin od aktuálního času
  5. Veřejnost, tedy nečlenové si mohou rezervovat kurt maximálně jeden den dopředu a to prostřednictvím kontaktů uvedených na nástěnce a webu https://www.tenisbilovec.cz
  6. Není možno si rezervovat kurty na jméno(přihlašovací údaje) jiného člena oddílu a to z toho důvodu aby nedocházelo ke zneužívání rezervačního systému
  7. Pokud nebude na rezervovaném kurtu do 15 minut nikdo hrát, bude tento kurt brán jako volný a může jej ke hře využít kterýkoli jiný člen oddílu, popřípadě veřejnost po domluvě se správcem
  8. Každý hráč je povinen řídit se desaterem údržby kurtů, které je vyvěšeno u vstupu na každý kurt
  9. Trenéři dětí a mládeže mohou obsazovat kurty pouze do 17. hod, vyjímkou jsou subjekty mající nájemní smlouvu o pronájmu kurtů s TJ Spartak Bílovec, kde jsou rozsah a podmínky pronájmu kurtů jasně vymezeny touto nájemní smlouvou